logo

Alla helgons dag

Alla helgons dag

lördag 3.11 firar vi Alla helgons dag med temat De heligas gemenskap. Alla som tillhör Kristus är heliga. Vi förenas av tron i den stora gemenskapen där alla döpta ingår – levande och döda, närvarande och därvarande.

Högmässan med ljuständning till de avlidnas minne firas i Domkyrkan kl. 12.15. I högmässan läser vi upp namnen på alla medlemmar i församlingen som avlidit under året. Färdtjänst.

Marianne Kulps gudstjänstgrupp har planerat mässan. Fred Wilén är liturg, Mats Lindgård predikant och Eric-Olof Söderström kantor. Vi sjunger psalmerna 568: 1-3; 298; 581; 128 och 31. Kollekten tillfaller Förbundet Kristen Skolungdom för att ar

Lördag 3.11 KL. 16 Andakt i Näsebackens kapell, Smeds, Tollander, Giséla Gren-Nordström solosång

 

till början