Dagklubb 2020-2021

Dagklubben är en del av kyrkans småbarnspedagogik. Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Dagklubben är ett stöd för barnets kristna fostran och är en trygg plats där barnet får leka, pyssla, sjunga och fira andakt med bibelberättelser.  Klubben leds av utbildade barnledare.

 

Dagklubben på Domprostgården, Finnbyvägen 6

Grupperna är : 

DUVORNA för yngre barn :  onsdag och fredag kl. 9-12

FISKARNA för äldre barn :  måndag-onsdag och fredag kl. 9-12

 

 

Hur ansöker jag plats för mitt barn?
 

Ansökan om plats under verksamhetsåret 2021-2022 till anita.stromfors@evl.fi   
Anita kan också svara på eventuella frågor.

 

 

 

 

Barnleksaker, Pastor Nalle med Maria och Jesus.
Pastor Nalle med Maria och Jesus.
En logo med texten Kyrkans småbarnspedagogik.