Dagklubb 2020-2021

Dagklubben är en del av kyrkans småbarnspedagogik. Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Dagklubben är ett stöd för barnets kristna fostran och är en trygg plats där barnet får leka, pyssla, sjunga och fira andakt med bibelberättelser.

Dagklubben på Domprostgården


Dagklubben är måndag, onsdag och fredag kl. 9-12 för alla barn som har fått en plats i dagklubben.

 

Hur ansöker jag plats för mitt barn?
 

Ansökan om plats under verksamhetsåret 2020-2021 riktas till anita.stromfors@evl.fi.
Anita kan också svara på eventuella frågor.

 

 

 

 

Barnen som leker med flanellograf.
En logo med texten Kyrkans småbarnspedagogik.