Dagklubb 2020-2021

Dagklubben är en del av kyrkans småbarnspedagogik. Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Dagklubben är ett stöd för barnets kristna forstran och är en trygg plats där barnet får leka, pyssla, sjunga och fira andakt med bibelberättelser.

Fiskarna - dagklubben på Domprostgården


Dagklubben är måndag, onsdag och fredag kl. 9-12 för alla barn som har fått en plats i dagklubben.

 

Hur ansöker jag plats för mitt barn?
 

Ansökan om plats för verksamhetsåret 2020-2021 till anita.stromfors@evl.fi.
Anita kan också svara på eventuella frågor.

Vid ansökan om plats uppger man barnets födelsedatum, adress, eventuella specialdieter/-behov och vårdnadshavarens kontaktuppgifter.

Vid anmälan väljer man inte grupp, utan barnet placeras i gruppen beroende på barnets ålder i förhållande till övriga barn. Barn som tidigare haft plats får fortsätta – men ny anmälan behövs. Nya barn får plats enligt födelsedatum. Äldre barn har förtur. Besked om plats meddelas per brev i början av maj.
 

 

 

En logo med texten Kyrkans småbarnspedagogik.