Dagklubb 2019-2020

►►► Trots att dagklubben nu är tillfälligt stängd, vill vi se till att hålla kontakten med dagklubbsfamiljerna.
Så småningom börjar vi skicka ut dagklubbsbrev till våra klubbisar. Dagklubbsbreven innehåller bl.a. en bibelberättelse, bön och aktiviteter för barnen. 
Om ert barn (2-6 år) inte är med i dagklubben men också vill ha brev från församlingen, vänligen meddela då barnets namn och adress till anita.stromfors@evl.fi
 

Dagklubb 2020-2021

Dagklubben är en del av kyrkans småbarnspedagogik. Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Dagklubben är ett stöd för barnets kristna forstran och är en trygg plats där barnet får leka, pyssla, sjunga och fira andakt med bibelberättelser.

Grupperna är:
FISKARNA måndag, onsdag och fredag 9-12 för de äldre barnen
DUVORNA onsdag och fredag 9-12 för de minsta barnen

Ansökan om plats för verksamhetsåret 2020-2021 till anita.stromfors@evl.fi.
Anita kan också svara på eventuella frågor.

Vid ansökan om plats uppger man barnets födelsedatum, adress, eventuella specialdieter/-behov och vårdnadshavarens kontaktuppgifter.

Vid anmälan väljer man inte grupp, utan barnet placeras i gruppen beroende på barnets ålder i förhållande till övriga barn. Barn som tidigare haft plats får fortsätta – men ny anmälan behövs. Nya barn får plats enligt födelsedatum. Äldre barn har förtur. Besked om plats meddelas per brev i början av maj.
 

 

 

En logo med texten Kyrkans småbarnspedagogik.