Dagklubb 2020-2021

Dagklubben är en del av kyrkans småbarnspedagogik. Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Dagklubben är ett stöd för barnets kristna fostran och är en trygg plats där barnet får leka, pyssla, sjunga och fira andakt med bibelberättelser.  Klubben leds av utbildade barnledare.

 

Dagklubben på Domprostgården

Grupperna är : DUVORNA onsdag och fredag kl. 9-12 för yngre barn     FISKARNA måndag,onsdag,fredag kl.9-12 för äldre barn.

Ingen klubbverksamhet i april 2021.

 

Hur ansöker jag plats för mitt barn?
 

Ansökan om plats under verksamhetsåret 2021-2022 till anita.stromfors@evl.fi   
Anita kan också svara på eventuella frågor.

 

 

 

 

Barnen som leker med flanellograf.
En logo med texten Kyrkans småbarnspedagogik.