Direktioner

Underställda gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet verkar tre direktioner, som besluter om bestämda ärenden av särskild art samt bereder ärenden för gemensamma kyrkorådet.

Direktionen för sjukhussjälavården

 

Direktionen för sjukhussjälavården har till uppgift är att svara för det andliga arbetet i social- och vårdinrättningar samt för själavården i öppenvården. 

 

Ritva Kilpirinne är ordförande för direktionen för sjukhussjälavården under åren 2019-2022 (suppleant Sirpa Toivanen). Christer Åberg är vice ordförande (suppleant Anette Forsblom). Övriga medlemmar är Timo Ågren (suppleant Auni Tamminen), Eija Quinlan (suppleant Mauri Leiramo), Tuula Martin (suppleant Toivo Hämäläinen), Charlotta Savin (suppleant Ove Blomqvist) och Andreas Ahlfors (suppleant Carl Gustaf Aminoff).

 

Direktionen för familjerådgivningscentralen

 

Familjerådgivningscentralens uppgift är att på den kristna trons grundval med hjälp av individual-, par- och familjeterapeutiska metoder hjälpa och stödja människor i deras kriser, särskilt i äktenskaps- och familjefrågor, utöva familjefostran samt ge arbetshandledning och utbilda församlingens övriga medarbetare i äktenskaps- och familjefrågor.

Ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen under åren 2019-2022 är Marit Björkbacka (suppleant Linda Wahrman). Päivi Saarhelo är vice ordförande (suppleant Jaakko Mikkola). Övriga medlemmar är Tapio Kangas-Heiska (suppleant Anu Harjumaaskola), Sari Glad (suppleant Kirsti Sund) och Ove Blomqvist (Andreas Ahlfors).

Fastighets- och gravgårdsdirektionen

 

Fastighets- och gravgårdsdirektionen har till uppgift är att ansvara för skötseln och underhållet av samfällighetens fastigheter, skogar och andra markområden, begravningsplats och byggnader samt till dessa hörande inventarier. 

 

Hannu Ahola är ordförande för fastighets- och gravgårdsdirektionen under åren 2019-2022 (suppleant Tapio Kangas-Heiska). Martin von Schoultz är vice ordförande (suppleant Ove Blomqvist). Övriga medlemmar är Ritva Palmén (suppleant Mikko Reijonen), Jorma Anttila (suppleant Jussi Silventoinen), Kirsti Sund (suppleant Kirsti Nuotio), Thorbjörn Blomqvist (suppleant Anita Virtanen) och Hanna karlsson (suppleant Nicolina Grönroos). Benita Ahlnäs är Gemensamma kyrkorådets representant.