Direktionerna i Borgå svenska domkyrkoförsamling

Direktionen för gudstjänstliv

Ordinarie  / Ersättare

Anita Virtanen, ordförande / Ann-Britt Hedman

Linnea Ekstrand / Gunvor Flykt

Richard Emeleus / Ann-Sofie Palmén

Tommy Mård / Saara Henkola

Petra Petterson / Anne-Maj Berg

Christer Romberg /  Anders Karlsson

David Rosendahl  / Ingmar Sigfrids

 

Direktionen för kristen fostran 

 Ordinarie  / Ersättare

 Hanna Karlsson, ordförande / Annette Forsblom

 Maria Ahlberg  / Krister Vikström

 Eva-Stina Bakalov / Karin Björk

 Mia Borg  / Marika Gustafsson

 Jonas Lemberg / Joakim Palmén

 Henri Puumalainen / Emilia Mattsson

 Anne Vihinen  / Fredrika Lindell

 

 Direktionen för diakoni, mission och vuxenarbetet 

 Ordinarie  / Ersättare

 Michaela Lepistö, ordförande  / Sixten Ekstrand

 Pia Fagerholm-Mård / Johan Schalin

 Annette Hansen  / Jan-Erik Strandvik

 Mikael Kokkola  / Åke Lindstedt

 Birgitta Lindén  / Marianne Bagge

 Kim Metso  / Stefan Smeds

 Kristina Rosenström  / Annette Stråhlman