Protokoll

  • Gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets senaste föredragningslista och protokoll
  • Borgå finska församlings församlingsråds senaste föredragningslista och protokoll
  • Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsråds senaste föredragningslista och protokoll

 finns under länken: Protokoll och föredragningslistor. 

 

OBS! äldre protokoll kan läsas genom att klicka på länkar under rubriken ”Toimielimet” på Protokoll och föredragningslistor -sidan.