Protokoll och föredragningslistor

Borgå svenska domkyrkoförsamlings föredragningslistor och protokoll öppnas i programmet Dynasty tietopalvelu.

Föredragningslistan syns före sammanträdet och försvinner när protokollet publiceras. 

Om en paragraf fattas i protokollet, så innehåller den uppgifter som inte publiceras:

  • personlig integritet
  • konfidentiellt ärende
  • ärende som innehåller privata uppgifter

 Om du undrar över något kontakta församlingssekreterare Vivan Antman.

Ordförande klubba.

Tag kontakt