Direktionerna i Borgå svenska domkyrkoförsamling

DIREKTIONEN FÖR GUDSTJÄNSTLIV

Ordinarie  Ersättare

Anita Virtanen, ordförande Ann-Britt Hedman

Linnea Ekstrand Gunvor Flykt

Richard Emeleus

 Gunnar Grönblom

Tommy Mård  Saara Henkola

Petra Petterson Anne-Maj Berg

Christer Romberg  Anders Karlsson

David Rosendahl  Ingmar Sigfrids

 

DIREKTIONEN FÖR KRISTEN FOSTRAN

 Ordinarie  Ersättare

 Hanna Karlsson, ordförande  Annette Forsblom

 Maria Ahlberg  Krister Vikström

 Eva-Stina Bakalov  Karin Björk

 Mia Borg  Marika Gustafsson

 Stefan Henkola  Jonas Lemberg

 Henri Puumalainen  Emilia Mattsson

 Anne Vihinen  Fredrika Lindell

 

 DIREKTIONEN FÖR DIAKONI, MISSION OCH VUXENARBETET

 Ordinarie  Ersättare

 Michaela Lepistö, ordförande  Sixten Ekstrand

 Pia Fagerholm-Mård  Johan Schalin

 Annette Hansen  Mikael Lindholm

 Mikael Kokkola  Åke Lindstedt

 Birgitta Lindén  Marianne Bagge

 Kim Metso  Stefan Smeds

 Kristina Rosenström  Annette Stråhlman