Dop i pandemitid

Funderar du på om det går att ordna dop under pandemitiden?
Hur det i så fall går till?
Församlingspastor Elefteria Apostolidou ger svar på några funderingar.

 

>

Var kan dopet hållas?

Det går att ha dop i pandemitiden. Domkyrkoförsamlingen följer rådande restriktioner, så det sker så tryggt som möjligt.

Dopet kan hållas antingen inomhus i kyrkans lokaler eller utomhus när vädret blir varmt.

 

Begränsat antal gäster och streaming

Begränsat antal gäster får vara på plats men det finns ändå möjlighet att strömma dopet.

Har du en läsplatta eller nån annan mobilapparat går det att sända dopet via den kanal som du själv är bekant med,

t.ex. Teams eller Facebook etc.

Församlingen sköter inte streaming men vill uppmuntra familjer att göra det. Då blir dopet tillgängligt även för släkt och vänner på annan ort.

 

Dopklänning

Har du ingen dopklänning i släkten kan du låna en av församlingen. Berätta till kanslisten eller dopprästen att du gärna lånar dopklänning.

Om babyn är lite äldre och har hunnit växa ur den traditionella dopklänningen, kan barnet också ha vanliga kläder.

Huvudsaken är att det blir så bekvämt som bara möjligt!

 

Ska alla faddrar vara med på dopet?

Både dopet och fadderskapet bli giltiga även om alla faddrar inte skulle kunna delta i dopet. Församlingen ger faddrarna eget fadderbrev

som blir ett vackert minne av dopet.

 

Ta gärna kontakt med oss i Domkyrkoförsamlingen!

Om du har andra frågor, hjälper vi präster dig gärna. Vill du boka ett dop, ta vänligen kontakt med pastorskansliet.

Våra kontaktuppgifter kommer du till genom att trycka på denna länk.

 

Genom dopet får barnet en egen plats i Guds stora familj och också en egen plats hos oss i församlingen!

Välkommen med!