logo

Ett varmt tack

Ett varmt tack

Tack vare Dig kunde påskvandringen Via Crucis i Borgå förverkligas i år igen.

Vandringen var en framgång både konstnärligt och ekonomiskt och samlade igen en stor publik. Den mycket positiva responsen sporrar oss att arbeta vidare för påsktraditionen i Borgå.

Stödföreningen för Via Crucis i Borgå rf.

Mikael Helenelund, Anna-Leena Juntunen, Tommy Mård, Ann Sandelin, Juhana Sihvo, Antti Sevanto, Claus Ståhlberg

 

till början