Missionskretsen

to 28.11 kl. 13.00 – 14.30

Svenska församlingshemmet

Missionskretsen samlas i regel varannan torsdag kl. 13

Kretsen arbetar ideellt till förmån för Finska Missionssällskapet. Kom med om du är intresserad! 
Missionskretsen samlas i regel varannan torsdag kl. 13 i församlingshemmets musikrum.
Ledare Kerstin Vikström.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling