Högmässa i Domkyrkan

sö 16.2 kl. 12.15 – 13.45

Borgå domkyrka

Vi firar högmässa i Domkyrkan.

På söndagen den 16.2 kl. 12.15 firas högmässa i Domkyrkan. Det är andra söndagen före fastetiden och temat är sådden av Guds ord. Dagens texter talar om att så ut Guds ord. Jesus är såningsmannen, men också hans lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten.

En gudstjänstgrupp under ledning av Ove Blomqvist har förberett gudstjänsten och medverkar på olika sätt. Två ungdomar som går i församlingens hjälpledarutbildning medverkar. Liturg är Marina Smeds och Claus Ståhlberg predikar. Kantor och organist är Reidar Tollander. Kollekten går till att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f. Vi sjunger psalmerna: 186; 828; 821; 801 och 545:1-2.
Efter högmässan har vi missionslunch i finska församlingshemmets stora sal, Lundagatan 5. Vi har också kyrkkaffe i kyrkan.

 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling