Männens samtal

ti 18.2 kl. 13.30
Svenska församlingshemmet

Männens samtal är en samtalsgrupp för män.

Männens samtal är en samtalsgrupp för män. Gruppen samlas varannan tisdag i församlingsrummets musikrum. Vi samtalar om teologiska frågor och avnjuter kaffe tillsammans.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling