VID LIVETS GRÄNS

sö 23.2 kl. 16.00 – 17.00

Svenska församlingshemmet

Café Ankaret i församlingshemmet

En musikfylld föreställning om möten, bemötande och om musikens kraft vid en sjukhusavdelning.

En livsbejakande föreställning om möten, bemötande och musikens kraft vid en sjukhusavdelning

Anna Brummer har i fyra års tid fungerat som frilansande sjukhusmusiker vid Storkärrs sjukhus och vid Terhohemmet i Helsingfors. Hon utgår från sitt eget perspektiv som sjukhusmusiker då hon i föreställningen behandlar tematiken kring sjukdom och åldrande. Föreställningen grundar sig på hennes erfarenheter och möten med patienter och både ställer och ger en del svar på frågan: Vad behöver sist och slutligen en mänska?

Föreställningen som innehåller många musiknummer har regisserats av Jaana Taskinen. Anna Brummer spelar rollen som sjukhusmusiker och skådespelare Helena Ryti spelar de övriga rollerna.

 

Publikrespons efter premiären i mars 2019:

”Tack för att ni förmår göra våra tankar och erfarenheter synliga”

”Tack för en djupt berörande upplevelse, tack för tårar som renar”

”Tack för underbar humor och glädje - och högst angeläget tema”

 

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen förhandsanmälan behövs.

Längd: 45 minuter, plus åtföljande diskussion.
 

Teservering till en frivillig avgift för Gemensamt Ansvar i Café Ankaret, Runebergsg. 24.

 

Foto: Antti Haanpää