Vid livets gräns

sö 23.2 kl. 15.00
Svenska församlingshemmet

En livsbejakande föreställning om möten, bemötande och musikens kraft vid en sjukhusavdelning.

VID LIVETS GRÄNS 23.2 kl. 16

En livsbejakande föreställning om möten, bemötande och
musikens kraft vid en sjukhusavdelning. På scenen sjukhusmusiker Anna Brummer och skådespelare Helena Ryti.
Teservering till en frivillig avgift för Gemensamt Ansvar
i Café Ankaret, Runebergsg. 24.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling