Missionsbrunch

lö 29.2 kl. 10.30
Svenska församlingshemmet

Välkommen på Missionsbrunch i Café Ankaret på lördag 29.2 kl. 10.30!

Missionsbrunch i Café Ankaret, Smeds, Lindström, Runebergsg. 24. Bitte Lindman från Finska missionssällskapet berättar om projektet Barnens bank. Vi brunchar tillsammans med kaffe och saltig paj. Frivillig avgift till Barnens Bank.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling