Strömmad gudstjänst i Borgå domkyrka

sö 5.4 kl. 12.00 - 13.00
Domkyrkan i rosa med fåglar flygande över kyrkotaket.

Palmsöndag 5.4 kl. 12 (OBS tiden) Strömmad Gudstjänst i Domkyrkan

Palmsöndag 5.4 kl. 12 (OBS tiden) Strömmad gudstjänst i Domkyrkan  bakom stängda dörrar. Endast medverkande deltar i Domkyrkan.

Liturg är  Tuija Wilman, predikant Hanna Eisentraut-Söderström,  organist Reidar Tollander, Giséla Gren-Nordström med sång och Patrik Latvala med trombon.

Gudstjänsten strömmas, både bild och ljud, och kan också tittas på senare. 


Denna länk går till sidan Live stream by Itäväylä https://www.youtube.com/watch?v=r8SFBJKY5LE

Samma länk hittar du också på Facebook-sidan Borgå svenska domkyrkoförsamling.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling