Högmässa med prästvigning

sö 7.6 kl. 12.15 - 13.15
Borgå domkyrka

I dag firar vi högmässa i domkyrkan med prästvigning. Första gången sedan i mars

Inkommande söndag den 7 juni kan församlingens medlemmar och andra intresserade igen delta i högmässan i Domkyrkan efter en nästan tre månader lång paus. Med beaktande av säkerhetsavstånd kan sammanlagt 170 personer delta.

Vi firar Treenighetssöndag med temat Den dolde guden. Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår allt mänskligt förstånd. Gud är en, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Han är Skaparen, Återlösaren och Heliggöraren. Tron talar inte om Guds väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans nådegärningar med förundran och lovprisning.

I Domkyrkans högmässa viger biskop Bo-Göran Åstrand en präst till tjänst i Borgå stift. Biskop emeritus Erik Vikström predikar, Mats Lindgård fungerar som liturg och Reidar Tollander är kantor. Medverkande i musikväg är också Cornicines Borgoenses. Marina Smeds och Anita Virtanen medverkar i olika uppgifter.

I gudstjänsten sjungs följande psalmer: 298; Laudamus; 826; 828; 286: 1,3; 279: 1-4 och 289: 1,4. Kollekten insamlas till Diakonifonden inom Borgå svenska domkyrkoförsamling. 

Högmässan börjar kl. 12.15. Dörrarna öppnas ca 20 minuter före högmässan inleds.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling