Högmässa i Domkyrkan

sö 16.8 kl. 12.15 - 13.15
Borgå domkyrka

Högmässa firas i Domkyrkan den elfte söndagen efter pingst.

Inkommande söndag 16.8 kl. 12.15 firar vi högmässa i Borgå domkyrka. Temat är "kallelsetider" dvs stunder då den enskilda människan eller en hel grupp upplever Guds tilltal. Det är Hanna Eisentraut-Söderström som predikar och Tuija Wilman är liturg. Reidar Tollander är kantor och har valt psalmerna vi sjunger: 147 (1), 821, 427 (1,2) och 802. Genom kolekten via Kyrkans Utlandshjälp vill vi hjälpa våra medmänniskor för att må fred, utbildning och utkomst i tretton länder.

Välkommen - det finns en plats i en kyrkobänk också för dig.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling