Högmässa i Domkyrkan

sö 30.8 kl. 12.15 - 13.15
Borgå domkyrka

Högmässa firas i Domkyrkan trettonde dagen efter pingst.

Inkommande söndag firar vi högmässa kl. 12:15 i domkyrkan. Då är temat Jesus vår helare och evangelietexten tar fasta på en människas karaktär. ”På frukten känner man trädet.”

Andreas Lundgren predikar och Claus Ståhlberg är liturg. Anne Hätönen är kantor. 

I mässan sjunger vi psalmerna 395, 461, 229, 905.

Kollekten tillfaller föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.

Välkomna med och fira mässa i Borgå domkyrka!


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling