Högmässa i Domkyrkan

sö 13.9 kl. 12.15 - sö 13.9 kl. 13.15
Borgå domkyrka

Högmässa firas i domkyrkan 15:e söndagen efter pingst.

Välkommen med på högmässa i Borgå domkyrka på söndag 13.9 kl. 12:15!

Vi gläds åt att få fira högmässa i varandras sällskap! Inkommande söndag 13.9. är temat tacksamhet. Jesus gjorde gott framför allt mot dem som andra hade övergett. Jesus hjälpte även dem som varken tackade honom eller bekände sin tro på honom. Jesus föregår med ett gott exempel att göra gott mot alla utan åtskillnad.

Elefteria Apostolidou är liturg och Marina Smeds predikar. Anne Hätönen är kantor och ansvarar för musiken.

I högmässan sjungs följande psalmer: 148, 289 (1, 4), 307 (1, 2), 803.

Kollekten tillfaller Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf för att stöda kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo.

Denna söndag orndas också färdtjänst då församlingens diakoniarbetare Ulrika Lindholm-Nenonen står till förfogande.

Högmässan börjar kl. 12.15 och dörrarna öppnas ca. 20 minuter på förhand. Ingång sker enbart via dörren mot Lilla kyrkan, och sittplatserna är utmärkta. Du är hjärtligt välkommen!

 


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling