Strömmad gudstjänst

sö 31.1 kl. 12.15 - sö 31.1 kl. 13.00
Borgå domkyrka

Välkommen på strömmad gudstjänst från Borgå domkyrka kl. 12:15.  Delta via länk på Youtube och via Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Välkommen på strömmad gudstjänst från Borgå domkyrka kl. 12:15. 

Delta via länk på Youtube och via Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Medverkande är kaplan Hanna Eisentraut-Söderström och kantor Eric-Olof Söderström.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling