Strömmad gudstjänst

sö 7.2 kl. 12.15 - sö 7.2 kl. 13.00

Välkommen på strömmad gudstjänst från Borgå domkyrka kl. 12:15.  Delta via länk på Youtube och via Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Välkommen på strömmad gudstjänst från Borgå domkyrka kl. 12:15. 

Delta via länk på Youtube och via Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Medverkande är kyrkoherde Mats Lindgård och kantor Reidar Tollander.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling