Strömmad gudstjänst

sö 14.2 kl. 12.15 – 13.15

Borgå domkyrka

Välkommen på strömmad gudstjänst från Borgå domkyrka kl. 12:15. Delta via länk på Youtube och via Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

 

Delta via länk på Youtube och via Facebook Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Medverkande är kaplan Hanna Eisentraut-Söderström och kantor Eric-Olof Söderström.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling