Vårda vattnet - Vaali vettä

on 17.2 kl. 12.00 - 13.00
Illustration Borgå med miljösymboler och texten
YouTube direktströmning

Direktsändning från Domprostgården i Borgå. #ekofasta #kolneutralkyrka2030

Vi som bor i Borgå har vatten väldigt nära inpå oss. Vi har flera åar, bäckar och sjöar. Vi har fridlysta vattenområden som är viktiga för fåglars häckning. Vi har allt från inner- till ytterskärgård.


I den här sändningen berättar vi om hur vi kan vårda vattnet. 

 

  • Hur kan vi rädda Östersjön för framtida generationer? – Erkki Salo, medelanskaffningschef, John Nurminens stiftelse.
  • Konkreta tips, bland annat om vår klädkonsumtions inverkan på vatten, av Marttaliittos verksamhetsledare Marianne Heikkilä.
  • Musik av kantor Kaisa Sidoroff från Porvoon Suomalainen Seurakunta. 
  • Vad som händer i församlingarna under ekofastan.

Sändningen leds av Mira Soukka, miljöansvarig, och Simon Lampenius, kommunikationschef på Borgå kyrkliga samfällighet. Sändningen är både på finska och svenska och görs i samarbete med tidningen Itäväylä.


Vårda vattnet är temat för Ekofasta kampanjen, som inleds på Askonsdagen 17.2 och håller på fram till påsk. Ekofasta, är hela kyrkans miljökampanj som genomförs i samarbete med många aktörer, bland annat Marthaförbundet och Marttaliitto. 


Kyrkan i Borgå uppmanar alla Borgåbor att gå med i Ekofastan, och under tiden fram till påsk tänka lite extra på hur vi kan ta hand om miljön och hela vår skapelse.

Väkommen med att inspireras genom videosändningen Vårda vattnet onsdag 17.2 kl. 12.00. Videon kan ses även i efterskott.


#VårdaVattnet #ekofasta #kolneutralkyrka2030
 


Arrangör

Porvoon suomalainen seurakunta

Tag kontakt

kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster