Strömmad fältandakt på de stupades dag

sö 16.5 kl. 13.30 - 14.00
Bild från fältandakten vid Näse begravningsplats.
Näsebackens begravningsplats

Följ med fältandakten 16.5 kl. 13.30 via direktströmning. Kransnedläggningen och fältandakten vid hjältegravarna söndagens den 16 maj kl. 13.30 strömmas direkt. 

Följ med fältandakten 16.5 kl. 13.30 via direktströmning.

Kransnedläggningen och fältandakten vid hjältegravarna söndagens den 16 maj kl. 13.30 strömmas direkt. 

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander och ungdomsfullmäktige medlem Mila Fagerlund lägger ner kransarna till minne av de stupade på hjältegravarna. 

I den påföljande fältandakt medverkar prästerna Tuija Wilman och Juhana Sihvo samt kantor Reidar Tollander.

Itäväylä sänder evenemanget direkt, du hittar sändningen via den här länken.Öppna länk i ny flik

För arrangemangen svarar Krigsinvalidernas brödraförbund Borgå avdelning i samarbete med församlingarna.