Högmässa i Domkyrkan

sö 1.8 kl. 12.15 - 13.15
Borgå domkyrka

Välkommen för att fira högmässa i Domkyrkan!

Inkommande söndag 1.8. kl. 12.15 firar vi högmässa i Domkyrkan. Temat är ”Trofast förvaltning av Guds gåvor.”

Denna söndags texter uppmanar oss att trofast och ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått av Gud. En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.

Nina Fogelberg är kantor och ansvarar för musiken. Benita Ahlnäs, Stina Särkkä, Benita Rännäri och Kia Rosenström medverkar i olika uppgifter.

I högmässa sjungs följande psalmer: 467, 153, 249, 801, 468, 828.

Kollekten tillfaller KCSA för utvecklandet av konfirmandarbetet.

Du är hjärtligt välkommen med!


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling