Högmässa i Domkyrkan

sö 8.8 kl. 12.15 - 13.15
Borgå domkyrka

Välkommen och firar högmässa i Domkyrkan!

Inkommande söndag den 8 augusti, firar vi gudstjänst med konfirmation kl. 12.15. Söndagens tema "Kallelsetider" handlar om att det i livet finns vissa tider då enskilda människor och hela samfund på ett särskilt sätt ställs inför avgöranden - vill vi lyssna till Guds tilltal?

Att bli konfirmerad handlar om att svara JA, på Guds kallelse. I söndagens gudstjänst är det ungdomar från Emsalö 1 A som blir konfirmerade. Konfirmander och lägrets ledare kommer att medverka, Tuija Wilman är liturg, ungdomsarbetsledare Gun Geisor är förebedjare och Reidar Tollander är kantor. 

 

På grund av det försämrade corona läget strömmas gudstjänstenvia denna länk på Youtube.Öppna länk i ny flik

Den som kommer till kyrkan ber vi att medta ansiktsmask och beakta säkerhetsavstånd.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling