Med klang på klavikord i Näse kapell 

sö 5.9 kl. 17.30 – 18.30
Bild av klavicord i gröngräset.

Näsebackens begravningskapell

Världens tystaste instrument spelas på Näse begravningskapell. Finska klavikordsällskapet och Borgå församlingar bjuder på två klavikordkonserter i Näse begravningskapell.

Med klang på klavikord i Näse kapell 

Världens tystaste instrument spelas på Näse begravningskapell. Finska klavikordsällskapet och Borgå församlingar bjuder på två klavikordkonserter i Näse begravningskapell på söndag den 5 september. Den första konserten är kl. 16 och den andra kl. 17.30. Det är gratis inträde till konserterna, programbladet kostar 5 euro. Klavikordisterna Päivi Vesalainen, Anne Hätönen och Maritta Heliö spelar musik av bl. a. J. S. Bach och C. P. E. Bach. Anmäl dig till Anne Hätönen (anne.hatonen@evl.fiÖppna länk i ny flik) om du vill säkerställa din plats.  

Klavikord är en föregångare till dagens klaverinstrument och förekom som heminstrument från 1400-talet till 1800-talet. Klavikordets historia går långt tillbaka, ända till de gamla grekernas monokord som var ett ensträngat instrument med en resonanslåda. Klavikordet är uppbyggt så att varje tangent har en direkt kontakt med varsin sträng. Man kan påverka tonen på ett helt annat sätt än på moderna flyglar som har en helt annan mekanism. Så länge tangenten hålls nedtryckt är metalltungan i kontakt med strängen. Detta kan ge upphov till flera effekter då tonen fortfarande kan påverkas efter anslaget; med förändring av trycket på den anslagna tangenten kan man åstadkomma ett vibrato. Det går också att åstadkomma diminuendon och crescendon. 


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling, Porvoon suomalainen seurakunta