Mariakretsen

on 15.9 kl. 13.30
Svenska församlingshemmet

Mariagruppen är en samtalsgrupp för äldre kvinnor.

Välkommen med i Mariakretsen som samlas i Café Ankaret. 
Ledare för gruppen är Inge Blom. 

Välkommen!


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling