Missions- och biblekväll

on 15.9 kl. 17.00
Svenska församlingshemmet

Välkommen på missions- och Bibelkväll!

Missions- och bibelkväll ordnas i  Café Ankaret. Ledare är teologassistent Sanna Lindström.

Bibelsamtal och missionsinformation, kaffe och samvaro. Vi träffas på församlingshemmet, Runebergsgatan 24 i Café Ankaret, ingång från gården.
Varannan onsdag kl. 17 – 18.30.  


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling