Högmässa i Domkyrkan på Sjösöndagen.

sö 19.9 kl. 12.15 - 13.15
bild av ha i storm och dimma.
Borgå domkyrka

Vi firar högmässa i Domkyrkan på Sjösöndagen.

Välkommen på högmässa i Domkyrkan som firas första gången i vår församling.

Inkommande söndag den 19 september, sjuttonde söndagen efter pingst, har som tema Jesus ger liv. Jesus har brutit dödens makt som hotar människan och hela skapelsen. Därför har de som tror på honom ett hopp som bär över dödens gräns. En gång skall också skapelsen befrias undan förgängelsen.

Samtidigt firar vi också Sjösöndag och Sjömansmissionens kyrksöndag. Bakgrunden till sjösöndagen är att en gång om året påminna allmänheten om den avgörande roll som sjöfarten spelar för många länder, även Finland. På sjösöndagen kommer kollekten att samlas in för Sjömanskyrkans arbete. Sjömanskyrkans arbete bidrar till sjömännens allmänna välbefinnande.

I Domkyrkans högmässa kl. 12.15 predikar Jaakko Laasio från Finlands Sjömanskyrka. Mats Lindgård är liturg och Reidar Tollander kantor. Som kyrkvärdar medverkar Regina Holmberg och Doris Dahlqvist.

I högmässan sjungs psalmerna 372; 147: 1-3; 388: 1-5; 900 och 858.

 

Kollekten går till Finlands Sjömanskyrka r.f.

Kontoinformation for inbetalning av kollekt: 

Finlands Sjömanskyrka rf 

FI69 101430002126

NDEAFIHH

 

SJÖSÖNDAGEN 19.9 2021

Sjöfarten har sammanfört människor över hela världen genom historien. Inte bara människor utan också djur, varor, livsmedel och nya idéer har rest över haven från en kontinent till en annan. Bakgrunden till sjösöndagen är att en gång om året påminna allmänheten om den avgörande roll som sjöfarten spelar för många länder, även Finland. 

l år har vi en speciell anledning att komma ihåg de yrkessjömän som skött om transporten av produkter som är viktiga for oss alla mitt i en förlängd pandemi. För många har tjänstgöringsperioderna förlängts med flera månader och hemlängtan har varit stor. 

På sjösöndagen firar vi havets och sjöfartens positiva sidor och uppmärksammar de som får sin försörjning på och från havet. Helgen är livets söndag, medan man minns de som dog till havs på Alla helgons dag. De yrkesgrupper som firas på helgdagen är till exempel sjömän och fiskare. Trots att de måste kompromissa med sina egna liv, bidrar de till välstånd för oss alla. 

Havet är också starkt förknippat med fritid. Det finns en positiv och livsuppehållande kraft i vatten som håller en person i rörelse. Det är därför havet förtjänar sin egen helgdag. Firandet av sjösöndagen är en internationell sedvänja som firas i kristna kyrkor runt om i världen. Helgen är således också en ekumenisk tradition som påminner oss om gemenskapen mellan kyrkor. 

På sjösöndagen kommer all kollekt som samlas in under den evangeliska lutherska kyrkans gudstjänst att gå till sjömanskyrkans arbete. Sjömanskyrkans arbete bidrar till sjömännens allmänna välbefinnande. På sjösöndagen kan ni också organisera andra program kring temat hav och sjöfart. Det finns många marina symboler i den kristna traditionen, såsom ankare, kompass, roder och skepp, som kan användas vid evenemang under sjösöndagen. 

Vänliga hälsningar 

Jaakko Laasio 

sjömanspräst 

direktör för arbetet bland sjöfarare 

 

 

 


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling