Högmässa i Domkyrkan

sö 17.10 kl. 12.15 - 13.15
Bild av Furaha-kören.
Borgå domkyrka

Vi firar högmässa i Domkyrkan med Furaha-kören som sjunger. Efter mässan är det missionslunch i församlingshemmet på Lundagatan 5.

Inkommande söndag 17.10.2021 kl. 12.15 firas missionsinriktad högmässa i Borgå domkyrka.
I högmässan hörs flera språk, och musiken och psalmerna är från olika delar av världen. Söndagens tema är Jesu sändebud.
Var och en av oss är kallad att vittna om Kristi nåd och tjäna människorna i hans namn. 
Elefteria Apostolidou är liturg och Marina Smeds predikar. Anne Hätönen är kantor och ansvarar för musiken tillsammans med Fiona Chow och Furahakören.

Kollekten bärs upp till förmån för Ansvarsveckan via Ekumeniska rådet i Finland r.f.

Kollekt kan nu uppbäras via MobilePay under mässan. Du hittar instruktioner i Domkyrkan.
 

I högmässan sjungs följande psalmer: 310, 897, 229, 871, 866.

Efter högmässan kl. 13.45 serveras Missionslunch i församlingshemmet på Lundagatan 5,  Smeds, Lindström, Furaha-kören medverkar med körsång.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling