Högmässa i Domkyrkan

sö 28.11 kl. 12.15 - 13.15
Borgå domkyrka

Vi firar högmässa den första advent i Borgå domkyrka.

Inkommande söndag 28.11 firar vi en av kyrkans största högtider, första advent då ett nytt kyrkoår inleds.

Kyrkoårets första söndag förkunnar att Gud inte är långt ifrån oss. Gud kommer oss nära för att skapa frälsningens nya tid för sitt folk. Med hosiannarop hälsar vi Jesus som vår Konung och gläder oss åt att han har kommit för att befria oss till gemenskap med Gud och med varandra.

En gudstjänstgrupp under ledning av Marit Björkbacka har planerat mässan som karakteriseras av riklig musik. Domkyrkokören, Diskanten och Cornicines Borgoenses medverkar, liksom församlingens kantorer Anne Hätönen, Reidar Tollander och Eric-Olof Söderström. Erik Vikström predikar och Mats Lindgård är liturg. För barnen ordnas söndagsskola under gudstjänsten.

Vi sjunger psalmerna 4:1-3; 153; 835; 1; 2:1,3,5,7; 7. Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet för arbetet bland barn.

Festmässan börjar kl. 12.15.


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling