Högmässa i Domkyrkan

sö 5.12 kl. 12.15 – 13.15

Borgå domkyrka

Vi firar högmässa i Domkyrkan andra advent.

På söndagen firar vi andra söndagen i advent. Temat för söndagen är ”Din konung kommer i härlighet”. Vi uppmanas att vara förberedda för den stund då Jesus kommer, men när, var och hur det äger rum kan vi inte veta.

Mässan är planerad av Marianne Kulps gudstjänstgrupp.

På söndagen sjunger vi psalmerna 12, 858, 3:1-3 och 13

Reidar Tollander är organist, Sixten Ekstrand predikar och Marina Smeds är liturg.

Kollekten går till att stöda närstående till missbrukare i Finland, KRAN r.f.

Kollekten kan betalas med MobilePay UNDER högmässa. Mer information i Domyrkan.