Missionskretsen

to 24.2 kl. 13.30

Missionskretsen samlas varannan torsdag

Missionskretsen samlas varannan torsdag i Café Ankaret.
Lerdare är Kerstin Vikström.

  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling