Skogen kallar oss att vårda och vörda

on 6.4 kl. 17.30 – 20.00
Vy över sjö och skog, en man betraktar.

Församlingshemmet på Lundagatan

Delta på plats eller på webben
Öppna länk i ny flik

Evenemanget visas i en extern tjänst

Evenemanget spelas in

För många finländare är naturen och skogen den plats där man upplever det heliga. Man känner sig som en del av något större. Bevis på det här är ortnamn så som Pyhäjärvi, Pyhätunturi, Pyhäjoki... Men för att kunna förnimma en känsla av Gud i naturen också i framtiden behöver skogen vårdas så att kan vi leva i den, och av den. Servering från kl. 17.30, programmet börjar kl. 18.00

Ekonomiska intressen talar för att dra nytta av skogen, ekologiska intressen för att bevara. Kan dessa gå hand i hand?  

Välkommen med på ett seminarium och diskussionstillfälle där du får perspektiv på skog och möjlighet att utmana din egen relation till skogen.  

Finland är ett land med mest skog i världen, ungefär tre fjärdedelar av marken är täckt av skog. 

Medverkanden och perspektiv: 

  • Skogen som trygghet - Beatrice Enroth, skogsägare 
  • Hur kan skogen hjälpa klimatet? – Anders Sirén, docent 
  • Men om det inte finns någon skog i framtiden? – Ida Fellman, studerande 
  • Skogen – finländarnas mest besökta kyrka Björn Vikström, miljöteolog, professor vid Åbo Akademi

Som moderator under tillfället fungerar Jan-Erik Andelin, redaktör för opinion och samhälle på tidningen Kyrkpressen Kantor Anne Hätönen medverkar med musik av Jean Sibelius, bl.a. Granen och Aspen. 

Anders Sirén

Anders Sirén är docent i förnybara naturresursers geografi vid Turun Yliopisto och lärare vid Mittuniversitetet i Östersund, Sverige. Vid sidan om att forska om bl a hållbarhetsaspekter av jakt och fiske i Amazonas har han sedan många år varit aktiv på tidningarnas debattsidor med att blottlägga desinformation som sprids om klimatproblematiken.

Ida Fellman

Ida Fellman är studerande vid Tölö Gymnasiums musiklinje i Helsingfors, men bor i Borgå för tillfället. Hon är mycket intresserad av naturens välfärd och av människors rättigheter av olika slag, samt funderar mycket på framtiden och samhällets system. Ida spenderar ofta tid utomhus, promenerar och utforskar skogarna samt världen runt omkring henne. Hon tycker att skogen är ett bra ställe att hitta sig själv och sin inre fred. ”Vackra saker finns överallt omkring oss”, säger hon.

 

Björn Vikström

Björn Vikström är professor vid Åbo Akademi och tidigare biskop i Borgå. Han har fungerat som ordförande för referensgruppen för kyrkans miljöarbete sedan år 2016. Gruppen har utvecklat kyrkans miljödiplom samt medverkat i utformningen av kyrkans energi- och klimatstrategi. Björn har även skrivit om miljöetik och ekoteologi, och fördjupat sig i skogens betydelse för människans andliga välbefinnande. Till hans intressen hör joggning, motionsorientering samt skogsarbete vid sommarstugan.

 

Beatrice Enroth


Beatrice Enroth är agrolog och heltidsjordbrukare i Borgå. Skogsägare har jag varit i snart 20 år, som tredje generationen på gården. Har ett stort intresse för skogen och gör en stor del av skogsarbetena själv, som plantering och röjning. Gallringar och slutavverkningar görs av skogsreviret. Min skog är en ekonomiskog men sköts med kärlek. Mitt motto inom skogsvården kunde vara "som du ropar i skogen får du svar!"

Delta via nätet

Du kan delta i seminariet via datorn. Anmäl dig genom att fylla i det här formuläret och då får du en länk med vilken du ansluter till webinariet.

Seminariet är en del av den nationella ekofasta kampanjen. Ekofasta är Evangelisk-lutherska kyrkans kampanj som lyfter fram ansvar för miljön. Ekofastan pågår 2.3-16.4 och temat är i år Skogen kallar.

Arrangörer är Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå kyrkliga samfällighet.

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling, Borgå kyrkliga samfällighet

Tag kontakt

kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster