Högmässa i Domkyrkan

sö 10.4 kl. 12.15 – 13.15

Borgå domkyrka

Högmässa firas på Palmsöndagen i Domkyrkan.

Vi firar högmässa med Elefteria Apostolidou som liturg och  Aino-Karin Lovrén som predikant.

Inkommande söndag 10.4.2022 firar vi palmsöndag. Välkommen att delta i högmässan som börjar kl. 12.15 i Borgå Domkyrka!

Palmsöndagens tema är ”Ärans konung på förnedringens väg”. Genom läsning och sång får vi höra när Jesus rider in i Jerusalem och människorna strör palmkvistar på hans väg.

På palmsöndagen inleder ärans konung sin vandring mot förnedringen – till sist mot lidande och död. Detta blir dock vägen till den seger som palmkvistarna symboliserar. På palmsöndagen bereder sig kyrkan att följa Frälsaren under det sista skedet av hans liv.

Elefteria Apostolidou är liturg och Aino-Karin Lovén predikar. Reidar Tollander är organist. Barnkören Diskanten uppträder under ledning av Anne Hätönen. Anna Hennings gudstjänstgrupp medverkar i olika uppgifter.

I högmässan sjunger vi följande psalmer: 59, 87, 847, 312.

Kollekten tillfaller Svenska Lutherska Evangelieföreningen r.f. för att understöda utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.

Du är hjärtligt välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling