Högmässa i Domkyrkan

sö 12.6 kl. 12.15 – 13.15

Borgå domkyrka

Vi firar högmässa i Domkyrkan på Treenighetssöndagen.

Söndag 12.6.2022 firar vi Treenighetssöndagen med temat Den dolde Guden.

Den här söndagen sammanfattar den undervisning som man fått om Gud genom de frälsningshistoriska händelserna. Treenighetssöndagen är trosbekännelsens dag. Texterna talar om Guds dolda väsen, som övergår allt mänskligt förstånd. Gud är en, men vi har lärt känna honom som Fadern, Sonen och den heliga Anden. Han är Skaparen, Återlösaren och Heliggöraren. Tron talar inte om Guds väsen på ett kunskapsmässigt och systematiserande sätt, utan den förkunnar hans nådegärningar med förundran och lovprisning.

I Domkyrkans högmässa predikar Eva-Lotta Blom, Mats Lindgård är liturg och Anne Hätönen kantor. Anita och Henry Virtanen är kyrkvärdar. Kollekten insamlas för Fonden för fritt församlingsarbete inom Borgå svenska domkyrkoförsamling. Vi sjunger psalmerna 298; 148; 289; 924; 229 och 877.

Högmässan börjar kl. 12.15. Välkommen!

  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling