Smultronvandring- Näsebacken berättar

to 11.8 kl. 13.00
Näsebackens begravningskapell

Kanonen vid Gamla bron

Välkommen på sommarens sista smultronvandring!

På Näsebacken finns tusentals berättelser men vi fokuserar oss under denna smultronvandring på några speciella personer, som levde och arbetade i Borgå på 1800-talet, under den ryska tiden. 
Kejsaren gav finländarna lov att behålla sin religion, men bredvid begravningsplatsen ligger en ortodox kyrka, och även dess församlingsmedlemmar begravdes på Näsebacken.
Guidningen avslutas vid Kanonen kl. 14.30. Näsebackens begravningsplats ligger på Borgå ås västra strand.

Anmäl dig till Henrika Lemberg mellan tiden 18.7-8.8 ( OBS!) på adress henrika.lemberg@evl.fi eller telefon 040 5512 5082.

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik