Högmässa i Domkyrkan på Påskdagen

sön 9.4 kl. 12.15

Borgå domkyrka

Vi firar högmässa i domkyrkan.

Skrivtolkad högmässa i Domkyrkan 9.4 kl 12.15

På påskdagen firar vi en skrivtolkad högmässa i Borgå domkyrka.

Medverkande är liturg Rebecka Stråhlman, predikant Hanna Eisentraut-Söderström, organist Erik-Olof Söderström, Domkyrkokören under leding av kantor Reidar Tollander och blåsorkenstern Cornicines Borgoenses.  Denice Sjöström och medlemmar i Hörselföreningen fungerar som kyrkvärdar.

Färdtjänst - beställ själv taxi. Dikonin betalar vid kyrkan.

Fotografen Anette Sundström fotograferar under mässan

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling