UTFÄRDER TILL KAPELLEN

sö 6.8 kl. 18.00 – 19.00
Bild av kapellen i byarna.

Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka

Under sommaren ordnar vi gemensam skjuts till kapellen i byarna för att sjunga allsång tillsammans och för att det skall vara lätt att ta sig ut till kapellen. Gemensam skjuts startar från Runebergsgatan 24, avgift 5 €. Mera information on tidtabell om transporten fås av missionssekreterare Sanna Lindström, tfn 040 5286 577. Anmäl dig till Sanna senast fredag kl. 12 före allsångsdagen.

Under sommaren ordnar vi gemensam skjuts till kapellen i byarna för att sjunga allsång tillsammans och för att det skall vara lätt att ta sig ut till kapellen.

Vi sjunger De Vackraste Sommarsångerna i alla kapell och här under finns datum på dem:


Sö 6.8 kl. 18 Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, tvåspråkigt - start från Runebergsgatan 24.

Sö 13.8 kl. 9.30 Gudstjänst i Sankt Olofs kapell, Pellinge - start från Runebergsgatan 24.

Gemensam skjuts startar från Runebergsgatan 24, avgift 5 €. Mera information on tidtabell om transporten fås av missionssekreterare Sanna Lindström, tfn 040 5286 577. Anmäl dig till Sanna senast fredag kl. 12 före allsångsdagen.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik
  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling