Mikko Sidoroff: Vigilia (uruppförande)

lö 14.10 kl. 19.00
Kammarkör Krysostomos med sin ledare Mikko Sidoroff

Borgå domkyrka

Kammarkör Krysostomos uruppför Mikko Sidoroffs Vigilia opå svenska.

Som höjdpunkt på jubileumsåret uruppför kammarkören Krysostomos Mikko Sidoroffs Vigilia på svenska. Såvitt körledaren Mikko Sidoroff vet har Vigilian aldrig tidigare komponerats på svenska, vilket gör det hela ganska unikt. Det är Krysostomos första konsert, som sjungs helt på svenska. Mikko Sidoroffs Vigilia består av femton satser. Han har komponerat de så kallade fasta delarna i gudstjänsten, som upprepas i söndagsvigilian på samma sätt varje vecka. Sidoroffs egen Vigilia är tonsatt för sexstämmig blandad kör och räcker i ungefär en timme. Den nya Vigilian firar 20 år av framgångsrikt samarbete mellan kören och dess grundare Mikko Sidoroff.

Fritt inträde. Programbladet kostar 10 €.

  • Musik Musik

Facebook Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling, Porvoon suomalainen seurakunta