De vackraste julsångerna

fre 24.11 kl. 18.30
DVJ-logon för år 2023 med texten Kom med och sjung!.

Sankt Olofs kapell, Pellinge

Kom och sjung för världens barn!

De vackraste julsångerna ljuder för världens barn

Också den här julen blir alltför många barn utan mat, omsorg, utbildning och trygghet. Finska Missionssällskapet stöder långsiktigt arbete för en rättvisare och medmänskligare värld. Insamlingen De vackraste julsångerna stöder de allra mest utsatta barnen i mer än 20 länder.

I kväll fredag  24.11 kl. 18.30 sjungern i S:t Olofs kapell på Pellingen tillsammans med församlingspastor Laura Serell och kantor Mikael Helenelund.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling