Friluftsgudstjänst på Postbacken

sön 2.6 kl. 14.00

Postbacken i Illby

Välkommen för att fira en friluftsgudstjänst på Postbacken.

Vi firar gudstjänst på Postbacken med församlingspastor Martin Jakobsson och kantor Reidar Tollander. Gaudeamuskören medverkar. 

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Borgå svenska domkyrkoförsamling