logo

Väntjänst-vännerna

16.1.2018
kl. 13:00-14:30
Börjar: 13:00
Slutar: 14:30
Plats: Musikrummet, Svenska församlingshemmet
Adress: Runebergsgatan 24
Laddar Karta...

Väntjänst-vännerna

Väntjänst-vännerna samlas i musikrummet.
Församlingen har en grupp frivilliga väntjänstvänner som besöker ensamma i deras hem, på sjukhus och andra anstalter. Kontakten innebär oftast samvaro och samtal, men också promenader och gudstjänstbesök.
För närvarande finns det ungefär 30 aktiva vänner som besöker 1-3 klienter per man. Man kan få en vän genom att kontakta diakonicentralen.
Kontaktperson är Irina Lemberg.

Behovet av vänner är stort. Så välkommen med i vår verksamhet om du har tid över.
Vi samlas en tisdag i månaden i musikrummet 16.1, 13.2, 13.3 och 10.4.

till början