tror hopp älskar

Församlingsvalet i Borgå svenska domkyrkoförsamling

Följande församlingsval ordnas hösten 2022. I valet väljs förtroendevalda för perionde 2023 - 2026.

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ frimodigt upp som kandidat, vi skapar framtidens kyrka nu!

I församlingsvalet 20 november 2022 väljs nya förtroendevalda i din församling. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Församlingarnas förtroendevalda väljer också vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet, som är det högsta beslutsfattande organet i hela kyrkan. Nu finns det chans att påverka! Läs mera.

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar, kvinnor och män, människor som tänker på olika sätt. Du har gott om tid att ställa upp, kandidatnomineringen avslutas 15.9.2022. Så här gör du.Öppna länk i ny flik

Kandidat

Kandidat i församlingsvalet kan bli en konfirmerad medlem i kyrkan som:

  • fyller 18 år senaste 20.11.2022
  • har blivit medlem i församlingen senast 15.9.2022
  • ger sitt skriftliga samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse. Det betyder att personen hör till kyrkan och engagerar sig i kyrkans gemensamma framtid.

Kandidat blir man genom att gå med på en kandidatlista eller grunda en egen valmansförening. 

Valombuden är Linda Wahrman och Mikael Helenelund. Kontakta någon av dem då du bestämt dig för att ställa upp som kandidat i valet 2022.

I församlingen finns i dags läge två valmansföreningar:

1. Tillsammans i församlingen - vuxna
    Valombud: Mikael Helenelund, tfn 040 584 9952
    mikael.helenelund@gmail.com

2. Mitt i livet - unga vuxna mitt i livet
    Valombud: Linda Wahrman, tfn 040 771 6133
    linda.wahrman@gmail.com

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Ta kontakt om du undrar över något

FÖRSAMLINGSVALET

"Låt inte studier och andra framtidsplaner hindra dig från att ställa upp i församlingsvalet", säger Nicolina Grönroos.

 

Nicolina Grönroos, 30, låter som en erfaren politiker när hon talar om de senaste tre perioderna som beslutsfattare inom kyrkan i Borgå.

Som 18-åring blev hon invald första gången, som enda ung kandidat. Den and­ra perioden stod hon över för att hon studerade i Åbo och Vasa. Och den tredje perio­den gjorde hon comeback.

Ändå hoppas hon att många unga ska ställa upp i församlingsvalet i november.

– Många är oroliga för att ställa upp, för att det är i den åldern man flyttar bort från hemstaden och inte vet vad som händer de kommande fyra åren. Men jag har sagt att också bara ett eller två år kan vara jätteviktiga, säger Nicolina Grönroos.

Den som är i arbetslivet kan ju också plötsligt flytta eller få något nytt jobb.

Som det gick för henne själv – hon jobbar nu som ungdomsledare i Johannes församling i Helsingfors och slutar som förtroendevald i Borgå.

 

Det finns två val att ställa upp i. Man kan bli vald till både församlingsrådet och kyrko­fullmäktige. Vad är skillnaden?

– Det enkla är att församlingsrådet är närmare församlingen och dess verksamhet. Är man är osäker på att ställa upp så är det där det är lättare att börja.

Gemensamma kyrkofullmäktige handlar mera om det byråkratiska som sköts av samfälligheten som i Borgå är den finska och den svenska församlingens gemensamma förvaltning, säger hon.

– Där fattas mera betydande beslut. Där hör och lär man sig jättemycket om man till exempel är mer inriktad på att i framtiden påverka inom kommunen, eller av en politisk bana, säger hon.

Nicolina Grönroos har varit med om stora beslut bland annat om kyrkans hus i Borgå. Församlingen avstår till exempel från Svenska församlingshemmet och dess populära ungdomsvåning UV.

– En komplicerad grej. Jag vet och förstår att det har varit en viktig plats för många församlingsmedlemmar och det är jobbigt att säga hej då. Men om man lyssnar på dem som har jobbat där så har de sagt att huset inte har fungerat. Och andra känner sig hemma på nya ställen, säger hon.

 

Behöver man göra valkampanj om man ställer upp?

– Jag postade nog mest bara material på Face­book och Instagram. Och hade många kompisar och släktingar i Borgå. Men bor man på en ny ort kan man få jobba lite.

Församlingsvalet är också viktigt för att det är via församlingarna som till exempel kyrkomötet eller biskopen väljs.

– Många unga som inte har varit engagerade i lokalförsamlingen på en ny ort har ändå gått och röstat, när de har förstått hur de de valda sedan ”röstar vidare”. Om man till exempel vill få igenom samkönade vigslar som var den stora diskussionen i det senaste valet.

Text: Jan-Erik Andelin i Kyrkpressen