Meddelande om sammanställning av kandidatlistorna

Sammanställningen av kandidatlistorna för det församlingsval som förrättas i Borgå svenska domkyrkoförsamling 20.11.2022 finns till påseende 30.10–20.11.2022 på anslagstavlan vid Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24.

Sammanställningen av kandidatlistorna kan fås på pastorskansliet under dess öppettider må-fr kl. 9-13.

Information finns även i valbrevet eller på webbplatsen domkyrkan.fi och forsamlingsvalet.fi.

Borgå 3.10.2022

För valnämnden i Borgå svenska domkyrkoförsamling

Ordförande Kasten Österholm

Kungörelse om förhandsröstning i Borgå svenska domkyrkoförsamling 


Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval 20.11.2022. Vid valet utses medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet. 
Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022 i Församlingshemmet på Lundagatan 5 varje dag kl. 9.00–18.00 och på de nedan nämnda förhandsröstningsställena på fastställda tider. 
En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett identitetsbevis eller en annan tillräcklig utredning över sin identitet.  
En person har rätt att rösta på kandidater som finns på sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där hen 15.8.2022 har antecknats som närvarande församlingsmedlem och finns upptagen i förteckningen över röstberättigade (medlemmar av kyrkan som senast 20.11.2022 fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som förhandsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin församling. Mer information finns på valets webbplats forsamlingsvalet.fi. 
Förhandsröstning ordnas också på följande ställen: 
Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24 
to 10.11 kl. 11-13.30 
Domprostgården, Finnbyvägen 6, to 10.11 kl. 10-11.30, 
lö 12.11 kl. 11-12 
Kullo bykyrka, Laversvägen 8, lö 12.11 kl. 13-14 
S:t Olofs kapell, Hörbergsvägen 15, lö 12.11 kl. 17-18 
S-market i Näse, Alexandersbågen 1, 
8-10.11 kl. 12-19, 11.11 kl. 10-19, 12.11 kl. 10-15 
K-Supermarket i Östermalm, Montörsvägen 1, 
8-11.11 kl. 12-19 och12.11 kl. 10-15 
Köpcentret Lundi, Lundagatan 12, 9-10.11 kl. 9-14 och 
11.11 kl. 12-17 
Vårberga köpcenter, Sampovägen 1, 12.11 kl. 10-15 
Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4, to 10.11 kl. 10-13 
Careeria, Hästskogatan 2, ti 8.11 kl. 10–13 
Borgå Gymnasium, Gymnasiegatan 10, on 9.11 kl. 10-13  
Prakticum, Styrmansvägen 6, to 10.11 kl. 10-12  
Borgå Campus, Konstfabriksgatan 1, fr 11.11 kl. 10-13 
En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad
att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma. Personen, eller någon annan som hen utsett, ska lämna in en begäran om hemmaröstning till pastorskansliet skriftligt eller per telefon senast 4.11.2022 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Blanketter för anmälan om hemmaröstning finns tillgängliga på pastorskansliet och på webbplatsen info.forsamlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller pastorskansliet öppet 4.11.2022 till kl. 16.00. Telefonnumret till pastorsexpeditionen är 019 661 1223. 


Borgå 15.9.2022 
För valnämnden i Borgå svenska domkyrkoförsamling 
Kasten Österholm, ordförande