YouTube-video

Fredag 29.5 Dagens andaktsserier denna corona-vår avslutas med musikandakt av kantor Reidar Tollander.

Vill du lyssna på andakterna som visats under våren så hittas det under denna länk som går till församlingens Youtube-sida.