Konfirmationer sommaren 2021

Sommarens konfirmationer strömmas inte så som läget nu är. Ifall corona-läget förvärras kommer de att strömmas.

Till årets konfirmationer får varje konfirmand ta med sig högst tolv (12) anhöriga.

Välkomna till Domkyrkan på konfirmationsmässa!

Faddrar och präst välsignar en konfirmand.

Sommarens konfirmationsmässor:

Söndag 18.7 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan med konfirmation 
för konfirmandgruppen Pe 1A.
Medverkande är Marina Smeds,
Linda Wahrman och Nina Fogelberg.


Söndag 18.7 kl. 15 Konfirmationsmässa i Domkyrkan
för konfirmandgruppen Pe1 B.
Medverkande är Marina Smeds,
Linda Wahrman och Nina Fogelberg.
 

Söndag 25.7 kl. 12:15 Högmässa i Domkyrkan med konfirmation 
för konfirmandgruppen Pe 2A.
Medverkande är Elefteria Apostolidou,
Mats Fontell och Anne  Hätönen


Söndag 25.7 kl. 15 Konfirmationsmässa i Domkyrkan
för konfirmandgruppen Pe 2 B.
Medverkande är Elefteria Apostolidou,
Mats Fontell och Anne  Hätönen.

Sö 1.8 kl. 15 Högmässa i Domkyrkan med konfirmation 
för konfirmandgruppen Pe 3.
Medverkande är Claus Ståhlbergoch Nina Fogelberg.


Söndag 8.8. kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan
med konfirmation för konfirmandgruppen Emsalö 1A.
Medverkande är Tuija Wilman, Saara Henkola och
Reidar Tollander.


Söndag 15.8 kl. 15 Högmässa i Domkyrkan
med konfirmation för konfirmandgruppen Emsalö 1B.
Medverkande är Andreas Lundgren, Eric-Olof Söderström.

Lördag 21.8 kl. 12 Högmässa i Domkyrkan
med konfirmation för konfirmandgruppen Emsalö 2A.
Medverkande är Claus Ståhlberg och Reidar Tollander.

Söndag 29.8 kl. 15 Högmässa i Domkyrkan
med konfirmation för konfirmandgruppen Emsalö 2B.
Medverkande är Hanna Eisentraut-Söderström och kantor.