Stöd för mat


Behöver du och din familj  ekonomiskt stöd för matinköp?
Ring diakonin kl.  9-17 dejournummer 019-661 1241!


Du kan också ringa Samaria mellan kl. 10-17, som erbjuder hjälp med att leverera matkassar hem på tfn 040 195 4402.